PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Encyklopedie psychologie práce
Název česky Encyklopedie psychologie práce
Název anglicky Encyclopedia of Work Psychology
Autoři PROCHÁZKA, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Martin VACULÍK (203 Česká republika, domácí), Marie SOUČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marcela LEUGNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 156 s. n/a, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00082783
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7744-7
Klíčová slova česky psychologie práce; personální psychologie; psychologie organizace; výběr zaměstnanců; pracovní motivace; job attitudes; organizational culture; týmová práce
Klíčová slova anglicky work psychology; personnel psychology; organizationnal psychology; employee selection; work motivation; job attitudes; organizational culture; teamwork
Návaznosti MUNI/FR/0036/2014, interní kód Repo.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 16. 9. 2020 01:43.
Anotace
Encyklopedie psychologie práce obsahuje 108 hesel pokrývajících výběr pracovníků, hodnocení pracovní výkonnosti, pracovní motivaci, rozvoj pracovníků, týmy a týmovou práci, pracovní postoje, řízení kariéry, leadership, pracovní stres a jeho zvládání, organizační kulturu a psychologii práce obecně. Hesla se opírají o klasické i nejnovější výzkumné studie a monografie a nabízí nejen stručnou definici teorií, psychologických konstruktů, modelů a metod, ale věnují se také jejich kritice a souvislostmi. Encyklopedie je určena psychologům v organizacích, personalistům, odborným konzultantům a manažerům, kteří se zabývají lidským chováním na pracovištích bez ohledu na to, v jaké organizaci působí. Užitečná ovšem může být také studentům psychologie, personální práce či managementu nebo výzkumníkům působícím v těchto či příbuzných oborech. Čtenářům může sloužit pro rozšíření obzorů, jako stručný přehled aktuálního poznání v odvětví psychologie práce nebo pro oživení či utřídění znalostí v oblastech, na které se přímo nezaměřují, ale které s jejich prací či studiem souvisejí.
Anotace anglicky
The Encyclopedia of Work Psychology consists of 108 entries covering personnel selection and assessment, work performance assessment, work motivation, employee training and development, teams and teamwork, job attitudes, career management, leadership, work-related stress and stress management, organizational culture and work psychology in general. The entries are based on both classical and recent research articles and monographs. Each entry offers not only short definitions of related theories, psychological constructs, models and methods, but also their critique and broader context. The encyclopedia is aimed at work psychologists, human resource professionals, consultants and managers interested in human behavior at workplace. It can also be helpful to students of psychology and human resources or researchers in these or related fields. The reader can use the encyclopedia to broaden their horizons, review the recent knowledge and trends in work psychology, or get a succinct understanding in areas that are, albeit maybe not directly, tied to their profession or field of study.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf   Verze souboru 30. 12. 2015

Vlastnosti

Název
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/19526/260609/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/19526/260609/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/19526/260609/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/19526/260609/?info
Vloženo
St 30. 12. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf   Verze souboru 2. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Encyklopedie_psychologie_prace.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/19526/898671/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/19526/898671/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/19526/898671/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/19526/898671/?info
Vloženo
St 2. 9. 2020 02:56

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 15. 8. 2022 02:25