MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva)
Authors MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ.
Edition Brno, 24 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta sociálních studií - Repository
Links EE2.3.20.0184, research and development project.GP13-15684P, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2020 05:02.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje deskriptivní zjištění kvantitativního šetření českých mediálních publik. Sběr dat, který formou CAPI zajistila společnost Median, proběhl v říjnu a listopadu 2014 a zahrnul 1998 respondentů starších 18 let. Dotazník vedle standardních sociodemografických ukazatelů pokryl pokud možno úplné spektrum praxí zahrnujících příjem, konzumaci a sdílení filmů, seriálů, pravodajství, hudby, knih a časopisů, mluveného slova a sportovních obsahů; online aktivity a užívání online sociálních sítí; hraní počítačových her a videoher; vlastnění mediálních technologií a přístup k internetu; indikátory politické a veřejné aktivity respondentů. Zpráva je publikována současně v české a anglické verzi.
Abstract (in English)
The report concludes descriptive findings of survey in Czech media audiences. The data from 1998 respondents was collected in October and December 2014 by Median; the collection employed quota sampling and computer-assisted personal interviewing. Besides the standard socio-demographic indicators, the questionnaire included questions regarding the full range of possible media-related practices including obtaining and reception of films, TV series and other TV content, news, sports, music, books, magazines and spoken word; online activities and use of social networking sites; playing computer- and videogames; ownership of media and computer technologies and access to the Internet; respondents' political and public activities. The report is published in Czech and English version.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf   File version 2/11/2015

Properties

Name
Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/19206/251260/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19206/251260/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/19206/251260/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19206/251260/?info
Uploaded/Created
Mon 2/11/2015 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf   File version 2/9/2020

Properties

Name
Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/19206/898912/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19206/898912/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/19206/898912/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/19206/898912/?info
Uploaded/Created
Wed 2/9/2020 05:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 06:55