Informační systém Repo
BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Zdeněk STACHOŇ a Svatava KUBEŠOVÁ. Vegetation mapping of moss-dominated areas of northern part of James Ross Island (Antarctica) and a suggestion of protective measures. Czech Polar Reports, Brno: Masaryk University, 2015, roč. 5, č. 1, s. 75-87. ISSN 1805-0689.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vegetation mapping of moss-dominated areas of northern part of James Ross Island (Antarctica) and a suggestion of protective measures
Název česky Mapování vegetace ploch s dominancí mechů v severní části ostrova Jamese Rosse (Antarktida) a návrh ochranných opatření
Autoři BARTÁK, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí), Peter VÁCZI (703 Slovensko, domácí), Zdeněk STACHOŇ (203 Česká republika, domácí) a Svatava KUBEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Czech Polar Reports, Brno, Masaryk University, 2015, 1805-0689.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00084334
Organizace Přírodovědecká fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Antarktida; mechy; podmáčená místa; biodiverzita; Bryum pseudotriquetrum; Hypnum revolutum; Sanionia uncinata
Klíčová slova anglicky Antarctics; mosses; seepages; biodiversity; Bryum pseudotriquetrum; Hypnum revolutum; Sanionia uncinata
Návaznosti LM2010009, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 9. 3. 2018 00:55.
Anotace
In this study, a GPS method was used to measure moss-dominated vegetation areas located at northern part of James Ross Island. Several small-scale (above 400 m2) areas were selected for the measurements of their shape, total area, boarder line, mean slope, and exposition as well as biodiversity of mosses. The areas of interest were located particularly in neighbourhood of the Big and Small Lachman lakes and northern slopes of Berry Hill mesa. Typically, the mossdominated areas were supplied with melt water from neighbouring snow fields formed in previous austral winter season. Specimens of mosses were collected from each site so that dominating species forming community structure could be evaluated. Individual areas differed in species richness, however, Bryum pseudotriquetrum and Hypnum revolutum dominated most of them. Sanionia uncinata was found at the only one of the investigated areas and might be considered as rare species for James Ross Island. In the paper, shape location and area of moss-dominated spots at James Ross Island is reported and discussed in relation to morphological characteristics of particular sites as well as water availability during austral summer season.
Anotace česky
Práce přináší výsledky mapování vegetačních oáz severní části ostrova Jamese rosse, Antarktida.
Zobrazeno: 25. 5. 2020 10:48