Information System Repo 

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
PROUZOVÁ, Zuzana and Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 (Analysis of Public Funding for NPOs from Public Budgets in 2013). 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013
Name in Czech Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013
Name (in English) Analysis of Public Funding for NPOs from Public Budgets in 2013
Authors PROUZOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kateřina ALMANI TŮMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Outcomes implemented by the provider
Field of Study Management, administration and clerical work
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00082930
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Nestátní neziskové organizace; veřejné rozpočty; dotace
Keywords in English Nonprofit organizations; public budgets; subsidies
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2020 03:29.
Abstract
Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 byl přijat a vydán Vládou ČR (usnesení vlády ČR č. 28 ze dne 14. ledna 2015). Rozbor financování NNO v roce 2013 má za cíl sledovat a analyzovat strukturu, velikost a příjemce všech poskytnutých dotací NNO ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně správních celků (krajů a obcí) a státních fondů. Jedná se o výstup hlavních zjištění z kvantitativního výzkumu se stoprocentním vzorkem populace. Rozbor je Radou vlády pro nestátní neziskové organizace používán jako 1/ex-post evaluace plnění Státní dotační politiky ČR vůči NNO za rok 2013, 2/ výchozí materiál pro nastavení Státní dotační politiky ČR vůči NNO a nastavení Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO a jejich poskytovatelů v dalších letech, 3/ jeden z výchozích materiálů ze kterých vychází Strategický dokument vlády ČR Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608
Abstract (in English)
Analysis of public funding for NPOs from public budgets 2013 was accepted and published by government of Czech republic (Government Resolutions 28.- 14.01.2015). Mail goal of document is analyzing structure and scope of NPOs subsidies from public budgets. Analysis is taken in subsidies of nonprofit organization from state, state funds, regional and municipal budgets. This is a output with summary findings of quantitative research. The Government Council for NPOs uses this Analysis as: 1) an ex-post evaluation of The Subsidy Policy from State Budget towards NPOs in 2013, 2) a conceptual material for future implementation of The Subsidy Policy from the State Budget towards NPOs and its Main Areas and their subsidy providers, 3/ base material underlying the strategic document of the Czech Government Government policy towards NGOs for the years 2015-2020 accepted by Government Resolution dated 29 July 2015 no. 608.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
rozbor_2013_material_pro_web.pdf   File version 24/9/2015

Properties

Name
rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/245006/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/245006/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/245006/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/245006/?info
Uploaded/Created
Thu 24/9/2015 00:50

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
rozbor_2013_material_pro_web.pdf   File version 2/9/2020

Properties

Name
rozbor_2013_material_pro_web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/898733/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/898733/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/898733/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/898733/?info
Uploaded/Created
Wed 2/9/2020 03:29

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf   File version 24/9/2015

Properties

Name
rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/245005/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/245005/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/245005/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/245005/?info
Uploaded/Created
Thu 24/9/2015 00:50

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf   File version 2/9/2020

Properties

Name
rozbor_2013_prilohy_pro_web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/898734/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/898734/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18949/898734/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18949/898734/?info
Uploaded/Created
Wed 2/9/2020 03:29

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 23/1/2022 16:28

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 23/1/2022 16:28, Week 3 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz