Informační systém Repo
ŽATECKÁ, Eva. Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. Edice Scientia, č. 508. ISBN 978-80-210-7705-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva
Název anglicky Criminal procedure of juveniles in relation to international judicial cooperation between the Member States
Autoři ŽATECKÁ, Eva (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 117 s. Edice Scientia, č. 508, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079349
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7705-8
Klíčová slova česky trestní řízení mladiství Evropská Unie evropské právo
Klíčová slova anglicky criminal procedure juveniles European Union european law
Návaznosti GP408/11/P612.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 5. 2015 00:50.
Anotace
Monografie se zabývá speciální právní úpravou trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možností jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. Součástí publikace je též dílčí srovnání vybraných právních úprav, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých, hranice trestní odpovědnosti v daných zemích a též možnosti obhajoby mladistvých. Formulace námětů de lege ferenda je vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí.
Anotace anglicky
The monograph deals with the special rules of criminal procedure of juveniles in relation to international judicial cooperation between the Member States, the possibility of harmonization, which will culminate in cogitations de lege ferenda. The publication also includes a partial comparison of selected legislation that contains specialized rules of criminal procedure of juveniles, the age of criminal responsibility in these countries and also for his defense of juveniles. The formulation of cogitations de lege ferenda is the creation of a critical analysis of the theoretical basis of legal regulation in the Czech Republic and their confrontation with the decisions of the European Court of Justice, the European Court of Human Rights, national courts and legal arrangements of selected EU countries and their application practices.
Zobrazeno: 15. 7. 2020 01:31