Information System Repo 

Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VEŠKRNA, Martin and Václav PŘENOSIL. Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému (Applications for the acquiring and analysis of data from two parameter spectrometric system). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Name in Czech Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Name (in English) Applications for the acquiring and analysis of data from two parameter spectrometric system
Authors VEŠKRNA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study Informatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073279
Organization Fakulta informatiky - Repository
Keywords (in Czech) FD-11; digitalizace; spectrometrie; dvouparametrický; DCapture
Keywords in English FD-11; digitizing; spectrometric; two-parameter; DCapture
Technical parameters Ověřeno testy za použití signálního generátoru i spektrometrického detektoru s reálným zdrojem záření. Výsledky byly porovnány s dříve používanými aplikacemi a se simulací typu Monte Carlo.
Links TA01011383, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1. 9. 2020 20:40.
Abstract
Aplikace Dcapture slouží k průběžnému zachytávání a následnému zpracování dat z vyvíjeného dvouparametrického spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Dvouparematrický spektrometrický systém FD-11 ŠOHAJ vznikl jako výsledek projektu SPEKTRUM TAČR, je chráněn dvěma užitnými vzory a dokáže pracovat řádově o dva řády rychleji než dovadní spetrometry, přečemž jeho amplitudová rozlišovací schopnost dosahuje řádu 10e4. Vstupní signál je systémem FD-11 ŠOHAJ předzpracován a přenesen do aplikace Dcapture, kde dochází ke shromažďování dat v diskriminační matici. Shromažďovaná data jsou validována v rámci projektu vyvinutými filtračními a validačními metodami. Tuto matici je možné uložit a dále zpracovat v nástrojích pro dekonvoluci přístrojového spektra.
Abstract (in English)
Application DCapture is used to acquire and analysis data from two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ. Two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ came as a result of the project SPECTRUM TACR. It is protected by two utility models. Its data rate is two orders of magnitude faster than current spectrometeres, and its amplitude distinction reaches 10E4. Input signal is pre-processed in system FD-11 ŠOHAJ and then transferee to DCapture application and stored in discrimination matrix. The collected data are validated within a project developed filtering and validation methods. Application DCapture allows analyse and save this discrimination matrix for future processing.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dcapture.zip Licence  File version 17. 4. 2015

Properties

Name
Dcapture.zip
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18406/217929/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18406/217929/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18406/217929/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18406/217929/?info
Uploaded/Created
Fri 17. 4. 2015 00:50

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Dcapture.zip Licence  File version 1. 9. 2020

Properties

Name
Dcapture.zip
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/18406/897544/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18406/897544/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/18406/897544/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/18406/897544/?info
Uploaded/Created
Tue 1. 9. 2020 20:40

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 28. 9. 2020 00:31

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 28/9/2020 00:31, Week 40 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz