HORÁKOVÁ, Jana. Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zlá média / Evil media: Eristika nových médií - konference
Název anglicky Evil Media: Eristic of New Media - conference
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070936
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky zlá média; eristika; metodologický obrat; nová média; konference
Klíčová slova anglicky evil media; eristic; methodological turn; new media; conference
Návaznosti MUNI/A/0740/2012, interní kód Repo.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 18:25.
Anotace
Transformace studií nových médií (new media studies) v teorii programovaných médií (software studies) probíhá v reakci na současnou situaci počítačového věku (například v reakci na uvědomění si moci médií šedé zóny). Symptomy tohoto procesu můžeme rozpoznávat ve snahách o transformaci metodických nástrojů disciplíny. Jedním z nejprovokativnějších příspěvků k promýšlení možností poznání programovaných médií je studie Towards Evil Media Studies (2007) Matthew Fullera a Andrew Goffeye, na kterou navázali knihou Evil media (MIT Press 2012). Autoři označili jako své vzory Niccolo Machiavelliho, Baltasara Graciana a především Arthura Schopenhauera a jeho Eristickou dialektiku čili Umění dostat v každé debatě za pravdu (Eristische Dialektik: Die Kunst, Recht zu Behalten). Inspirováni tímto kontroverzním odkazem předkládají ve studii Towards Evil Media Studies otevřený seznam taktik, které mají výzkumníci nových médií následovat a dále rozšiřovat, stejně jako rozpoznávat a artikulovat jejich účinky. Zlá média ruší hranici mezi (kritickou) teorií a (kreativní/subversivní) praxí digitálních médií. Stejně tak je můžeme považovat za výraz vysoce sofistikovaného zacházení se známými pojmy neobvyklým způsobem. Příspěvky, které zazní v rámci jednodenní konference, reagují na jejich výzvu. Rozpracovávají myšlenkové pozadí zlých médií, vyhledávají příbuzenské vztahy k jiným výzkumným metodám a promýšlejí důsledky apropriace uvedeného přístupu diskurzem nových médií. Odkaz na studii uvedenou v anotaci konference: http://www.spc.org/fuller/texts/towardsevil/
Anotace anglicky
Transformation of new media studies into the theory of programmed media (software studies) can be interpreted as a response to the current situation of the computer age (for example, in response to the increasing awareness about the power of the grey zone of new media). We can recognize certain symptoms of this process in the effort to search for new methodological tools of new media studies as a discipline. One of the most provocative contributions within these activities is paper Towards Evil Media Studies ( 2007) by Matthew Fuller and Andrew Goffeye, followed by their book Evil media ( MIT Press 2012). The authors named the sources of their inspiration: Niccolo Machiavelli , Baltasar Gracian and especially Arthur Schopenhauer and his Eristische Dialektik : Die Kunst, Recht zu Behalten ). In the paper Towards Evil Media Studies they published an open list of tactics that researchers have to follow as well as to expand. Evil media studies cancel the boundary between the (critical) theory and ( creative / subversive ) practices connected with digital media. Participants of the one-day conference responded to the challenge. They investigated the intellectual background of evil media studies, as well as they searched for kinship with other research methods. Link to study in the annotation of the conference: http://www.spc.org/fuller/texts/towardsevil/
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
evil_media_konference_tisk.kvalita.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 12. 4. 2014

Vlastnosti

Název
evil_media_konference_tisk.kvalita.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16609/147958/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16609/147958/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16609/147958/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16609/147958/?info
Vloženo
So 12. 4. 2014 00:51

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
evil_media_konference_tisk.kvalita.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 9. 2020

Vlastnosti

Název
evil_media_konference_tisk.kvalita.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16609/896954/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16609/896954/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16609/896954/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16609/896954/?info
Vloženo
Út 1. 9. 2020 18:25

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 15. 8. 2022 02:54