Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina and Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole (Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Name in Czech Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Name (in English) Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jarmila BRADOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Pedagogy and education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067025
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) strategie učení; podpora strategií učitelem; používání strategií žáky; dotazník Young Learners Language Strategy Use Survey
Keywords in English foreign language learning strategies; declared strategy use by pupils; declared strategy support by teachers; oung Learners Language Strategy Use Survey
Links GAP407/12/0432, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1. 9. 2020 19:42.
Abstract
gt; 60 %), nejméně používané byly strategie psaní a slovní zásoby (cca 45 %). Používání strategií žáky vykazovalo závislost na učiteli a jeho podpoře strategií. Další výsledky tohoto výzkumu by měly obohatit naši současnou znalost strategií učení ve vztahu k řečovým dovednostem a jejich podpoře učitelem ve školních podmínkách.
Abstract (in English)
gt; 60 %), the least used were writing strategies and vocabulary strategies (45 %). Declared strategy use was correlated with teachers strategy support. Further results of this research might enrich our current knowledge of strategies in relation to language skills and their support by teachers in school conditions.
Displayed: 9. 5. 2021 12:54