Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Název česky Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole
Název anglicky Foreign language learning strategy use and their support by teachers in lower secondary classes
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Pedagogika a školství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067025
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky strategie učení; podpora strategií učitelem; používání strategií žáky; dotazník Young Learners Language Strategy Use Survey
Klíčová slova anglicky foreign language learning strategies; declared strategy use by pupils; declared strategy support by teachers; oung Learners Language Strategy Use Survey
Návaznosti GAP407/12/0432, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 19:42.
Anotace
gt; 60 %), nejméně používané byly strategie psaní a slovní zásoby (cca 45 %). Používání strategií žáky vykazovalo závislost na učiteli a jeho podpoře strategií. Další výsledky tohoto výzkumu by měly obohatit naši současnou znalost strategií učení ve vztahu k řečovým dovednostem a jejich podpoře učitelem ve školních podmínkách.
Anotace anglicky
gt; 60 %), the least used were writing strategies and vocabulary strategies (45 %). Declared strategy use was correlated with teachers strategy support. Further results of this research might enrich our current knowledge of strategies in relation to language skills and their support by teachers in school conditions.
Zobrazeno: 15. 6. 2021 00:25