Information System Repo 

Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale (Perceived teacher power in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale). In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale
Name (in English) Perceived teacher power in the classroom: Czech adaptation of Teacher Power Use Scale
Authors MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ.
Edition ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) percipovaná moc učitele; školní třída; adaptace dotazníku
Keywords in English percieved teacher power; classroom; questionnaire adpatation
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2. 4. 2014 00:50.
Abstract
Vnímání moci učitele v pojetí vycházejícím z teorie Frenche a Ravena (1960) rozlišujícím báze moci (donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní) je v české pedagogice relativně novým výzkumným tématem. Fenomén moci byl dosud u nás zkoumán hlavně kvalitativně, prostřednictvím rozhovorů a pozorování (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Ke zjišťování vnímané moci je ale možné použít také dotazníky. Mezi aktuální a nejvíce rozšířené dotazníky měřící zmíněné báze moci patří Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007) určený v původní verzi pro středoškoláky. Příspěvek představuje postup adaptace tohoto dotazníku pro podmínky druhého stupně české základní školy. Prezentuje psychometrické vlastnosti adaptované verze dotazníku a diskutuje o možnostech dalšího vývoje nástroje i alternativní možnosti měření vnímání moci učitele žáky i samotným učitelem. Představenou českou adaptaci nástroje je možné v českých podmínkách použít pro měření jednotlivých bází moci, a to jak ve výzkumu, tak pro výukové či (auto)evaluační účely.
Abstract (in English)
The concept of relational power as conceptualised in the French and Raven s theory (1960), where it is divided into coercive, reward, legitimate, referent, and expert power bases, is in the Czech educational sciences a relatively new topic. The phenomenon of power was researched in the Czech Republic mainly qualitatively, by the means of interviews and observations (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Nevertheless, this phenomenon can be researched by the use questionnaires as well. One of the most current and most used questionnaires measuring the above mentioned power bases is Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt and Turman, 2007) suitable in the original version for upper secondary level students. Our contribution introduces the process of adaptation of this instrument to the Czech conditions and to lower secondary level pupils. The psychometrical properties of the adapted version of the questionnaire were discussed, as well as the possibilities of further instrument development and alternative options for measuring pupils´ and teachers´ perception of teacher s power. The Czech adaptation of the instrument can be used for measuring of single power bases in research settings as well as in the instructional practice or for (self)evaluation.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
5k_MaresVlckovaSalamounova_VnimanaMocGA13_24456S.pdf Licence Creative Commons  File version 29. 3. 2014

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 2. 7. 2020 21:17

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 2/7/2020 21:17, Week 27 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz