Informační systém Repo
IVIČIČ, Martina. Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013. Košice: Dive Buki, 2013. ENTER No.14 (Japan Media Arts). ISSN 1338-1946.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013
Název anglicky Flashback: Ars Electronica 2013: Japan media art at AE 2013
Autoři IVIČIČ, Martina (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Košice, ENTER No.14 (Japan Media Arts), 2013.
Nakladatel Dive Buki
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor Filosofie a náboženství
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00069627
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1338-1946
Klíčová slova anglicky new media; arts; japan artists
Návaznosti MUNI/A/0795/2012.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 16:49.
Anotace
Ars Electronica 2013, Linz, 5. – 9. September 2013 Tohtoročný festival Ars Electronica otvoril jednu z troch najväčších tém a otázok, ktoré mátajú vedcov ale aj celé ľudstvo. Prvou otázkou je pôvod vesmíru. Tejto téme sa venoval minulý ročník s názvom ORIGIN – how it all begins. Druhý otáznik, ktorý sa stále vznáša v našej infosfére, je pôvod života (najvýraznejšie sa tieto témy reflektovali v roku 1999 Life Sciences a v roku 2009 Human Nature. Tretia méta, ktorá je stále neobjavená, je pochopenie fungovania ľudského mozgu. Dekódovanie ľudského mozgu je svätým grálom neurovedcov, ktorí sa pokúšajú nájsť esenciálny kód. Nie je prekvapením, že AE každoročne prezentuje s obľubou množstvo mediálnych umelcov z Japonska. Je to pre nich strategický rizomatický bod v sieti galerijného kontextu umenia nových médií, pomocou ktorého sa môžu zviditeľniť v európskom kontexte. Na tohtoročnej výstave boli japonskí umelci zastúpení takmer vo všetkých sekciách, ktoré festivalový program ponúka.
Anotace anglicky
Ars Electronica 2013 , Linz , 5 - 9 September 2013 Ars Electronica festival opened one of the three major themes and issues that scientists deal with. The first issue is the origin of the universe. This topic was discussed last year at ORIGIN - how it all begins. The second question mark still hovers in our infosphere, the origin of life (these themes were reflected in 1999, Life Sciences , and in 2009 Human Nature). Third question, which is still undiscovered, is the understanding of the human brain. Decoding the human brain is the holy Grail of neuroscientists who are trying to find the essential code. Unsurprisingly, the AE annually presents with loved variety of media artists from Japan, because it is a strategic point in the network of new media art, through which their work can be visualized in a European context. Japanese artists were represented in almost all the sections that festival program offers.
Zobrazeno: 20. 9. 2020 12:20