Information System Repo 

Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice.

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. (Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice.
Name (in English) Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.
Authors KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
Keywords (in Czech) železniční doprava; regulační orgán; poplatky za přístup na infrastrukturu; liberalizace železnic
Keywords in English rail industry; regulation authority; infrastructure fees; liberalization of railways
Technical parameters Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-MDČR uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Ministerstvo dopravy ČR (IČ 66003008, zastoupené JUDr. Ondřejem Michalčíkem ondrej.michalcik@mdcr.cz) jako příjemce na straně druhé.
Links TD010063, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 14. 2. 2014 00:52.
Abstract
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vyřešení otázky absence regulačního orgánu pro sektor železniční dopravy dle požadavků evropské legislativy; dále postup liberalizace železniční dopravy skrze minimalizaci bariér volného podnikání s jasným vymezením činnosti správce infrastruktury a jeho role ve vztahu k incumbentovi (konkrétně v případě České republiky dokončením vydělení infrastruktury a činností spojených s údržbou a řízením sítě od Českých drah). S tím souvisí doporučený postup pro transparentní a nediskriminační stanovení poplatků za použití dopravní cesty včetně odběru trakční energie a rekuperace, s cílem dosáhnout ekonomické rovnováhy mezi užitím cesty a náklady na zajištění provozu na ní. Metodika navrhuje přidělení kapacity na základě ekonomických stimulů (cena cesty ve vazbě na kvalitu, resp. s možností jejich dražby) spolu s uzavřením několikaleté rámcové smlouvy, což by na základě koncepčních požadavků objednatelů a dopravců upřesňovalo strategii investičního rozvoje sítě. Pro osobní dopravu metodika navrhuje základní varianty vzájemného uznávání jízdních dokladů mezi dopravci.
Abstract (in English)
The content of this methodology is the recommended procedure for resolving the question of the absence of a regulatory authority of rail industry according to European legislation; further the process of liberalization of rail transport through minimizing barriers to free enterprise with a clear definition of the activity of an infrastructure and its role in relation to the incumbent. Related to this is the recommended procedure for transparent and non-discriminatory infrastructure pricing, including sampling traction and energy recovery, to achieve economic balance between the use of the infrastructure and operation costs. The methodology proposes the allocation of capacity on the basis of economic incentives (costs in relation to quality, auctions) together with framework agreements. For passenger transport methodology proposes the basic variant of mutual recognition of travel documents between carriers.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  File version 8. 2. 2014

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 8. 4. 2020 17:44

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 8/4/2020 17:44, Week 15 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz