Information System Repo 

Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy (Methodology for defining the relevant market in the the rail industry). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy
Name (in English) Methodology for defining the relevant market in the the rail industry
Authors KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
Keywords (in Czech) relevantní trh; železniční doprava; SSNIP test; dotazníkové šetření; spotřebitelský průzkum
Keywords in English relevant market; rail industry; SSNIP test; consumer survey
Technical parameters Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-UOHS uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (IČ 65349423, zastoupený JUDr. Michalem Petrem, PhD. michal.petr@compet.cz) jako příjemce na straně druhé.
Links TD010063, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 8. 2. 2014 00:50.
Abstract
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vymezování relevantního trhu v případě, kdy to řešený případ vyžaduje, zejména při řešení zneužití dominantního postavení na trhu osobních nebo nákladních železničních dopravních služeb; metodika je také použitelná při provádění doplňkových šetření v oblasti fúzí v odvětví dopravy nebo pro sestavení komplexní odvětvové analýzy v oblasti železničních dopravních služeb. Metodika je založena na inovativním využití spotřebitelského šetření (dotazníkového průzkumu) a obsahuje kompletní návod pro přípravu šetření, sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení.
Abstract (in English)
The methodology is the recommended procedure for defining the relevant market when it designed the case requires, especially when dealing with abuse of a dominant position in the market for passenger or cargo rail transport services. Methodology is also applicable to conduct supplementary investigations in the area of mergers in the transport sector or to build complex sectoral analysis in the field of railway transport services. The methodology is based on an innovative use of a consumer survey.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  File version 8. 2. 2014

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 8. 4. 2020 17:12

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 8/4/2020 17:12, Week 15 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz