KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy
Název anglicky Methodology for defining the relevant market in the the rail industry
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Petr MLSNA (203 Česká republika), Tomáš NIGRIN (203 Česká republika), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor Řízení, správa a administrativa
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00065541
Organizace Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky relevantní trh; železniční doprava; SSNIP test; dotazníkové šetření; spotřebitelský průzkum
Klíčová slova anglicky relevant market; rail industry; SSNIP test; consumer survey
Technické parametry Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-UOHS uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (IČ 65349423, zastoupený JUDr. Michalem Petrem, PhD. michal.petr@compet.cz) jako příjemce na straně druhé.
Návaznosti TD010063, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 18:57.
Anotace
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vymezování relevantního trhu v případě, kdy to řešený případ vyžaduje, zejména při řešení zneužití dominantního postavení na trhu osobních nebo nákladních železničních dopravních služeb; metodika je také použitelná při provádění doplňkových šetření v oblasti fúzí v odvětví dopravy nebo pro sestavení komplexní odvětvové analýzy v oblasti železničních dopravních služeb. Metodika je založena na inovativním využití spotřebitelského šetření (dotazníkového průzkumu) a obsahuje kompletní návod pro přípravu šetření, sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení.
Anotace anglicky
The methodology is the recommended procedure for defining the relevant market when it designed the case requires, especially when dealing with abuse of a dominant position in the market for passenger or cargo rail transport services. Methodology is also applicable to conduct supplementary investigations in the area of mergers in the transport sector or to build complex sectoral analysis in the field of railway transport services. The methodology is based on an innovative use of a consumer survey.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16508/897085/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16508/897085/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16508/897085/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16508/897085/?info
Vloženo
Út 1. 9. 2020 18:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 12. 2022 07:19