Informační systém Repo
KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích
Název anglicky Regulated and Unregulated Competition on Rails
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 204 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Řízení, správa a administrativa
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00065529
Organizace Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-6425-6
Klíčová slova česky regulace konkurence; železniční doprava; politika hospodářské soutěže
Klíčová slova anglicky regulation of compatition; railway transport; competition policy
Návaznosti TD010063, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 17:22.
Anotace
Sborník příspěvků pro letošní Seminář Telč 2013 má téma soužití regulované a neregulované konkurence na kolejích. Odráží tak situaci, kdy liberalizace odvětví železniční dopravy je ve středoevropských podmínkách již nezpochybnitelnou realitou a konkurence se rozvíjí jak v sektoru osobní, tak v sektoru nákladní dopravy. Dynamický a nekoordinovaný rozvoj konkurence však vytváří nové problémy a výzvy, se kterými si musí poradit regulátoři a tvůrci hospodářské politiky. Prezentované příspěvky letošního semináře se proto zabývají tématem regulace konkurence z mezioborového pohledu. Základním regulatorním rámcem jsou právní normy, které jsou postupně implementovány do českých podmínek a utvářejí tak všeobecná pravidla hry (P. Mlsna, M. Jandová – T. Paleta). Tato všeobecná pravidla však v domácích podmínkách vyžadují nutnost a potřebu rozhodnout o konkrétní podobě jejich implementace (A. Peltrám – T. Paleta, M. Kvizda). Při tom je však nutné brát v úvahu ekonomickou realitu prostředí české železnice (T. Pospíšil, J. Čáp – N. Kudláčková – V. Melichar). Liberalizace železnice ve středoevropském prostoru tak otevírá řadu zajímavých výzkumných témat, kterým se věnují další autoři. Aktuální je vývoj komerčního open access na relaci Praha–Ostrava (Z. Tomeš, M. Jandová – V. Rederer), regionální aspekty konkurence na kolejích (J. Mašek – M. Kendra, T. Nigrin, M. Horňák – Toth) a vývoj liberalizace trhu na Slovensku (A. Dolinayová – M. Loch, J. Gašparík – L. Pečený – P. Blaho).
Anotace anglicky
The theme of the regional conference was cohabitation of regulated and unregulated competition in the rail industry. It reflected the state of affairs when liberalization of rail transport in CEE countries is an undeniable fact, however there are many new challenges for regulators and makers of economic policy. Presented papers dealt with rail competition issues from different interdisciplinary positions. The main regulatory tool is legal implementation of European rules (P. Mlsna, M. Jandová – T. Paleta). There is a need for qualified decision-making in pursuing policy (A. Peltrám – T. Paleta, M. Kvizda), but the economic realities of the Czech railway environment have to be respected (T. Pospíšil, J. Čáp – N. Kudláčková – V. Melichar). The other analysed topics included open access on the Prague– Ostrava line (Z. Tomeš, M. Jandová – V. Rederer), regional aspects of railway competition (J. Mašek – M. Kendra, T. Nigrin, M. Horňák – V. Toth) and railway liberalization in Slovakia (A. Dolinayová – M. Loch, J. Gašparík – L. Pečený – P. Blaho).
Zobrazeno: 19. 5. 2021 05:27