Informační systém Repo
KREJČÍ, Pavel. Proč panuje v Bosně a Hercegovině jazykový babylon? In veda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1805-9759.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proč panuje v Bosně a Hercegovině jazykový babylon?
Název anglicky Herzegovina is a language Babylon?
Autoři KREJČÍ, Pavel (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Brno, veda.muni.cz, od s. nestránkováno, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070197
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1805-9759
Klíčová slova česky jazyková situace v Bosně a Hercegovině
Klíčová slova anglicky language situation in Bosnia and Herzegovina
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 10. 2016 00:51.
Anotace
Text popisuje jazykovou situaci v současné Bosně a Hercegovině a cestu od polycentrické srbochorvatštiny, která byla v BaH úřední jazyk ještě na počátku 90. let 20. století, ke třem národním (politickým) jazykům: bosenskému, chorvatskému a srbskému.
Anotace anglicky
amp;H in the early nineties of the 20th century, to three national (political) languages: Bosnian, Croatian and Serbian.
Zobrazeno: 11. 8. 2020 14:22