Informační systém Repo
BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Celistvé a otevřené pojetí lidského učení, vzdělávání a výchovy. Sylabus základů pedagogiky. 3., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 40 pp. ISBN 978-80-210-6186-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Celistvé a otevřené pojetí lidského učení, vzdělávání a výchovy. Sylabus základů pedagogiky
Authors BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír.
Edition 3., upravené vydání. Brno, 40 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-6186-6
Keywords (in Czech) systémové pojetí světa, učení, vzdělávání a výchovy; modely výchovy; funkcionální a intencionální utváření; subjekty, cíle, prostředky, podmínky a procesy výchovy; harmonická kultivace
Keywords in English system concept of the world, learning, teaching and education; education models; function and intention formation; subjects, aims, tools, conditions and processes of education; harmonic cultivation
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 22. 5. 2013 00:50.
Abstract (in Czech)
Publikace Celistvé a otevřené pojetí lidského učení vzdělávání a výchovy uvádí celistvé a otevřené pojetí lidského učení, vzdělávání a výchovy I podstatu tvůrčího pedagogického umění. Optimální modely systémotvorných faktorů vztahů a procesů usnadňují harmonické utváření člověka a lidského světa.
Abstract (in English)
The publication Fundamentals of Pedagogy presents a compact and open concept of human learning, teaching and education as well as the essence of the art of creative pedagogy. Optimal system factor models of relations and processes facilitate a harmonic formation of the man and the human world.
Displayed: 13. 8. 2020 16:41