Information System Repo 

Od náboženství k praktikám uspořádávání, aneb symetrický přístup jako cesta z tvůrčí krize

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
FUJDA, Milan. Od náboženství k praktikám uspořádávání, aneb symetrický přístup jako cesta z tvůrčí krize (From Religion to Ordering Practices: Symmetrical Approach as a Way out of the Creative crisis). In 14. pracovní konference Biografu, Hoješín u Skutče, 8.-10. června 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od náboženství k praktikám uspořádávání, aneb symetrický přístup jako cesta z tvůrčí krize
Name (in English) From Religion to Ordering Practices: Symmetrical Approach as a Way out of the Creative crisis
Authors FUJDA, Milan.
Edition 14. pracovní konference Biografu, Hoješín u Skutče, 8.-10. června 2012, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Sociology, demography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) sociologické studium náboženství; symetrický přístup; praktiky uspořádávání
Keywords in English sociological study of religion; symmetrical approach; ordering practices
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1. 9. 2020 15:15.
Abstract
Pojem náboženství je pro religionisty a sociology náboženství pojmem zásadním. Zakládá jejich disciplíny. V jednom případě jako interkulturní srovnávací studium nebo jako studium dějin specifických institucí, v druhém jako studium uspořádání společnosti. Zásadní je v obou uvedených případech proto, že umožňuje vytyčit pole specifických aktivit a institucí, jež se stávají legitimním předmětem zájmu badatelů. Zejména v religionistice ale od 90. let akceleruje diskuse, živená postkoloniální kritikou sociálních věd a reflexí selhávání religionistického pojmového aparátu především ve výzkumu asijských „náboženství“, v níž padají velice dobře zdůvodněné argumenty zdůvodňující, proč pojem náboženství funguje spíš jako nástroj hegemonie než jako nástroj poznávání vycházejícího z respektu ke zkoumaným lidem a zaznamenávaným událostem. Důležitým aspektem uvedeného problému je skutečnost, že kategorizace specifických praktik, věcí, lidí, organizací jakožto „náboženských“, a jejich přísné oddělení od těch „profánních“, „sekulárních“, je jednou z ústředních uspořádávacích praktik, jejichž prostřednictvím se ustavovaly základní politické a ekonomické instituce tzv. moderní společnosti. Druhým důležitým aspektem je to, že každé vymezení náboženství funguje jen díky asymetrickému přístupu, který zajišťuje, že kategorie „náboženského“ je důsledně uplatňována jen na pečlivě vybírané skutečnosti, a nikoliv na veškeré skutečnosti, splňující definiční znaky náboženství. V důsledku toho znamená studium kultury a společnosti, jež bere uvedené uspořádání za své nezpochybňované východisko, neschopnost dotazovat se po uspořádáních, jež organizují studované předměty. V kulturně srovnávacím a historickém výzkumu to vede systematicky k etnocentrickému a anachronickému nakládání s daty, v sociologickém studiu náboženství to vede k neschopnosti tázat se důsledně na povahu řádu, jenž organizuje zkoumané skutečnosti, tedy k rezignaci na dělání sociologie. V obou případech to vede k zásadním metodologickým nedůslednostem způsobeným asymetrickým postupem při vymezování předmětů zájmu. Cílem konferenčního příspěvku je uvedené problémy objasnit na pozadí mé odborné autobiografie s důrazem na proces hledání východiska z uvedené situace. Příspěvek tedy bude prezentovat jeden pohled na to, co znamená symetrický přístup v sociálněvědném výzkumu, a předloží několik rozumných důvodů, proč je užitečné méně konstruovat vlastní (tj. etické) pojmy a více a důsledněji hledat cesty, jak korektně a účelně v sociálněvědné analýze využívat pojmy, teorie a taxonomie emické. Publikum se tak patrně též dozví důvody, které mě, jako vystudovaného religionistu, přivedly k výzkumu taneční improvizace, a cestu, jejíž pomocí se mi snad podaří vrátit k religionistice, ovšem nikoliv jako ke studiu „náboženství“.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
biograf_2012.html   File version 9. 3. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
biograf_2012.html   File version 1. 9. 2020

Properties

Name
biograf_2012.html
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/16181/895963/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16181/895963/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/16181/895963/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/16181/895963/?info
Uploaded/Created
Tue 1. 9. 2020 15:15

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 30. 9. 2020 18:58

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 30/9/2020 18:58, Week 40 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz