Informační systém Repo
KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Prvky angličtiny v základní škole praktické. I. vydání. Brno: MU, 2012. 45 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CLIL do škol. Prvky angličtiny v základní škole praktické.
Název česky CLIL do škol. Prvky angličtiny v základní škole praktické.
Autoři KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ.
Vydání I. vydání. Brno, 45 s. 2012.
Nakladatel MU
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Metodický sešit s DVD pro zavádění prvků angličtiny metodou CLIL v základní škole praktické; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Klíčová slova anglicky Methodological booklet with DVD for the introduction of elements of English by teaching through CLIL in some subjects in the Specific Primary School; experience from the EU project; teaching materials; on-line courses; collected, translated and proofread vocabulary in English; Lesson Plans
Návaznosti CZ.1.07/1.1.00/08.0005.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 20. 6. 2013 00:50.
Anotace
Metodický sešit s DVD pro pro zavádění prvků angličtiny metodou CLIL v základní škole praktické; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurz; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Anotace česky
Metodický sešit s DVD pro zavádění prvků angličtiny metodou CLIL v základní škole praktické; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurz; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny
Anotace anglicky
Methodological booklet with DVD for the introduction of elements of English by teaching through CLIL in the Specific Primary School; experience from the EU project; teaching materials; on-line course; collected, translated and proofread vocabulary in English; Lesson Plans
Zobrazeno: 26. 5. 2020 05:16