Informační systém Repo
KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5 (Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, p. 430, ISBN 978-953-188-311-5). Opera Slavica - Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, No 4, p. 59-63. ISSN 1211-7676.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5
Name (in English) Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, p. 430, ISBN 978-953-188-311-5
Authors KREJČÍ, Pavel.
Edition Opera Slavica - Slavistické rozhledy, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-7676.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) srbochorvatština;chorvatština;srbština;jazyk a nacionalismus;jazyková politika
Keywords in English Serbo-Croatian;Croatian;Serbian;language and nationalism;language policy
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/9/2020 14:48.
Abstract
Článek představuje recenzi odborné publikace Jazyk a nacionalismus, která se zabývá citlivým tématem jazykové situace v prostoru srbochorvatského jazyka, s důrazem na situaci v Chorvatsku.
Abstract (in English)
The article is a review of the specialized publication "Language and nationalism", that deals with delicate question of the language situation in the area of former Serbo-Croatian language, with emphasis on the situation in Croatia.
Displayed: 29/1/2023 21:00