Informační systém Repo
KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5. Opera Slavica - Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 59-63. ISSN 1211-7676.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5
Název anglicky Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, p. 430, ISBN 978-953-188-311-5
Autoři KREJČÍ, Pavel.
Vydání Opera Slavica - Slavistické rozhledy, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-7676.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Jazykověda
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky srbochorvatština;chorvatština;srbština;jazyk a nacionalismus;jazyková politika
Klíčová slova anglicky Serbo-Croatian;Croatian;Serbian;language and nationalism;language policy
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 14:48.
Anotace
Článek představuje recenzi odborné publikace Jazyk a nacionalismus, která se zabývá citlivým tématem jazykové situace v prostoru srbochorvatského jazyka, s důrazem na situaci v Chorvatsku.
Anotace anglicky
The article is a review of the specialized publication "Language and nationalism", that deals with delicate question of the language situation in the area of former Serbo-Croatian language, with emphasis on the situation in Croatia.
Zobrazeno: 27. 11. 2022 16:47