Informační systém Repo
SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn. Praha: Forum, 2012. 15 s. Poradce ředitelky, roč. II., č. 2, říjen 2012. ISSN 1804-9745.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn.
Název anglicky Self-evaluation of kindergarten as the tool of change management.
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Praha, 15 s. Poradce ředitelky, roč. II., č. 2, říjen 2012, 2012.
Nakladatel Forum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1804-9745
Klíčová slova česky evaluace; vlastní hodnocení; indikátory; kriteria; školní vzdělávací program; oblasti hodnocení, nástroje;
Klíčová slova anglicky evaluation; self-assessment; indicators; criterions; school educational programme; fields of evaluation; tools;
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 26. 2. 2013 00:51.
Anotace
Příspěvek se věnuje procesu autoevaluace v mateřské škole. Seznamuje čtenáře s oblastmi vlastního hodnocení a nástroji, které je možné v mateřské škole využít. Upozorňuje na nutnost vytváření kritérií a potřebu propojovat hodnocení s plánováním a dalším zkvalitňováním vzdělávací práce. Autorka vnímá autoevaluaci jako prostředek k zavádění změn, které vyplývají z kurikulární reformy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Anotace anglicky
Contribution devotes to the process of the self-evaluation in kindergarten. It familiarises readers with the fields of self-evaluation and with tools which it is possible to use in the kindergarten. It points necessity to form criterions and need to Conner evaluation with planning and with the next perfecting of the educational work. The author sees autoevaluation as a means of introduction of changes. Changes resulting from the reform and of the Framework of the education programme for pre-school education.
Zobrazeno: 21. 8. 2019 11:06