Informační systém Repo
SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání – potřeba, nutnost, zbytečnost. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Standardy předškolního vzdělávání – potřeba, nutnost, zbytečnost
Název anglicky Standards of the pre-primary education – necessary, urgency, uselessness
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Praha, 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace, 2012.
Nakladatel Verlag Dashöfer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1802-4130
Klíčová slova česky standardy; předškolní vzdělávání; kvalita
Klíčová slova anglicky standards; preprimary education; quality
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 9. 1. 2013 11:53.
Anotace
Příspěvek se zamýšlí nad smysluplností tvorby standardů předškolního vzdělávání. Analyzuje její východiska, obsah i výstupy z diskuze, která proběhla na Metodickém portále Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Autorka představuje výslednou podobu standardů, které se staly povinnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zamýšlí se nad úskalími, které tento materiál může přinést do práce mateřských škol.
Anotace anglicky
The contribution considers a meaningfulness of pre-primary standards creation. It analyses starting points, contents and outcomes from discussion which took place on the Methodical Portal of the Research Institute in Prague. Author presents the final shape of standards which become compulsary part of the Frame Educational Program for pre-primary Education. She reflects dificulties which can be brought by this material into the kindergartens work.
Zobrazeno: 20. 8. 2019 01:20