Informační systém Repo
PAVLICOVÁ, Martina, Lucie UHLÍKOVÁ, Milada BIMKOVÁ and Jan KRIST. Lidové písně a tance z Ratíškovic. (Folk songs and dance from Ratíškovice.). Ratíškovice - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno., 2011. 126 pp. ISBN 978-80-87112-56-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidové písně a tance z Ratíškovic.
Name (in English) Folk songs and dance from Ratíškovice.
Authors PAVLICOVÁ, Martina, Lucie UHLÍKOVÁ, Milada BIMKOVÁ and Jan KRIST.
Edition Ratíškovice - Brno, 126 pp. 2011.
Publisher Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno.
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozofická fakulta - Repository
ISBN 978-80-87112-56-4
Keywords (in Czech) Kyjovsko region;Ratíškovice;lidové tance;lidové písně;jižní Morava
Keywords in English Kyjovsko region; Ratíškovice; folk dances; folksongs; south Moravia
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 9/1/2013 11:49.
Abstract
Vědecká edice přináší dosud nepublikované lidové písně z obce Ratíškovice a zápisy lidových tanců Milady Bimkové z téže obce.
Abstract (in English)
The compiled scientific edition presents the hitherto not published folk songs from the village of Ratíškovice and the folk dance records by Milada Bimková from the same village.
Displayed: 2/7/2020 11:28