Informační systém Repo
MAREŠ, Jan. Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností (Student poster conference on educational psychology topics as an activation method in teachers pregradual eduaction: five years of experience). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností
Name (in English) Student poster conference on educational psychology topics as an activation method in teachers pregradual eduaction: five years of experience
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Psychology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062091
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) postery; seminární výuka; aktivizující výukové metody; pedagogická psychologie; výuka budoucích učitelů
Keywords in English posters; undergraduate seminars; activating teaching methods; educational psychology; undergraduate teaching of teachers
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1. 9. 2020 13:31.
Abstract
Příspěvek představuje studentskou posterovou konferenci jako jednu z možných aktivizujících výukových metod v seminářích pedagogické psychologie v profesní přípravě budoucích učitelů a reflektuje pět let zkušeností s touto metodou při výuce na Katedře psychologie PdF MU.
Abstract (in English)
The paper introduces the student poster conference as one of the possible activating teaching methods in educational psychology seminars in training future teachers and reflects five years of experience with this method in teaching at the Department of Psychology MU.
Displayed: 19. 5. 2021 04:37