Informační systém Repo
MAREŠ, Jan. Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností
Název anglicky Student poster conference on educational psychology topics as an activation method in teachers pregradual eduaction: five years of experience
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062091
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky postery; seminární výuka; aktivizující výukové metody; pedagogická psychologie; výuka budoucích učitelů
Klíčová slova anglicky posters; undergraduate seminars; activating teaching methods; educational psychology; undergraduate teaching of teachers
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 13:31.
Anotace
Příspěvek představuje studentskou posterovou konferenci jako jednu z možných aktivizujících výukových metod v seminářích pedagogické psychologie v profesní přípravě budoucích učitelů a reflektuje pět let zkušeností s touto metodou při výuce na Katedře psychologie PdF MU.
Anotace anglicky
The paper introduces the student poster conference as one of the possible activating teaching methods in educational psychology seminars in training future teachers and reflects five years of experience with this method in teaching at the Department of Psychology MU.
Zobrazeno: 18. 6. 2021 07:38