Informační systém Repo
SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj. : Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj
Název anglicky Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012, 2012.
Nakladatel Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISSN 1804-5901
Klíčová slova česky učitelka mateřské školy, sebereflexe, sebehodnocení, podpora profesního rozvoje.
Klíčová slova anglicky kindergarten's teacher, self-reflection, self- evaluation, support of the professional development
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 26. 2. 2013 00:50.
Anotace
Příspěvek přibližuje význam smysluplného hodnocení práce učitele mateřské školy a upozorňuje na jeho úskalí. Vyvozuje metodická doporučení pro sebereflexi práce učitele a seznamuje s metodami a nástroji, které lze využít. Upozorňuje na využívání výsledků hodnocení pro zkvalitnění práce nejen učitele, ale celé mateřské školy.
Anotace anglicky
The contribution outlines importance of meaningful evaluation of kindergarten's teacher and warns the difficulties. It deduces methodical recommendations for self-reflection of the teacher and informs about methods and tools which could be used. It points to using of the results of evaluation for improving of the teacher's and kindergarten's work.
Zobrazeno: 9. 8. 2020 05:00