Informační systém Repo
ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ and Lucie FIALOVÁ. Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce (The Assessment of Speaking Skills in Specific and Academic Foreign Language). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 38 pp. ISBN 978-80-210-5835-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Name in Czech Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Name (in English) The Assessment of Speaking Skills in Specific and Academic Foreign Language
Authors ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ and Lucie FIALOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 38 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Centrum jazykového vzdělávání - Repository
ISBN 978-80-210-5835-4
Keywords (in Czech) objektivizace a standardizace hodnocení ústního projevu, evaluační a klasifikační kritéria a deskriptory, modely a průběh ústní zkoušky
Keywords in English objective approach, standardization in speaking, assessment and testing criteria, speaking descriptors, oral exam forms and processes
Links CZ.1.07/2.2.00/07.0442.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/9/2020 12:31.
Abstract
Centrum jazykového vzdělávání (CJV) na Masarykově univerzitě si v procesu transformace jazykového testování klade za cíl modernizovat a standardizovat koncepci odborného jazykového vzdělávání. V této oblasti se věnuje zejména testovacím kritériím výstupního ústního testování. V rámci projektu COMPACT byla vytvořena praktická metodická příručka pro evaluaci v oblasti ústního testování, která je určena pedagogům, kteří se specializují na výuku a testování jazyka pro specifické a akademické účely. Příručka poskytuje užitečné informace týkající se metodiky evaluace jazykové kompetence na úrovni B1, B2, C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Abstract (in English)
The Language Centre at Masaryk University pursues a transformation process as regards language testing. It aims to modernize and standardize specialist language education, paying particular attention to testing criteria in oral assessment. Under the COMPACT project, the language centre developed a practical oral assessment guide for language teachers specializing in foreign languages for special or academic purposes. The guide gives useful information concerning the methodology for assessment of B1, B2, C1 levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Displayed: 27/9/2020 18:06