Informační systém Repo
ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ a Lucie FIALOVÁ. Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 38 s. ISBN 978-80-210-5835-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Název česky Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Název anglicky The Assessment of Speaking Skills in Specific and Academic Foreign Language
Autoři ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ a Lucie FIALOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 38 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Jazykověda
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5835-4
Klíčová slova česky objektivizace a standardizace hodnocení ústního projevu, evaluační a klasifikační kritéria a deskriptory, modely a průběh ústní zkoušky
Klíčová slova anglicky objective approach, standardization in speaking, assessment and testing criteria, speaking descriptors, oral exam forms and processes
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/07.0442.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 12:31.
Anotace
Centrum jazykového vzdělávání (CJV) na Masarykově univerzitě si v procesu transformace jazykového testování klade za cíl modernizovat a standardizovat koncepci odborného jazykového vzdělávání. V této oblasti se věnuje zejména testovacím kritériím výstupního ústního testování. V rámci projektu COMPACT byla vytvořena praktická metodická příručka pro evaluaci v oblasti ústního testování, která je určena pedagogům, kteří se specializují na výuku a testování jazyka pro specifické a akademické účely. Příručka poskytuje užitečné informace týkající se metodiky evaluace jazykové kompetence na úrovni B1, B2, C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Anotace anglicky
The Language Centre at Masaryk University pursues a transformation process as regards language testing. It aims to modernize and standardize specialist language education, paying particular attention to testing criteria in oral assessment. Under the COMPACT project, the language centre developed a practical oral assessment guide for language teachers specializing in foreign languages for special or academic purposes. The guide gives useful information concerning the methodology for assessment of B1, B2, C1 levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Zobrazeno: 22. 1. 2021 03:59