Information System Repo 

Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MAREŠ, Jan. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011 (Teaching Psychology 2011). 1st ed. Brno: Masarykova unverzita, 2012. 40 pp. ISBN 978-80-210-5975-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011
Name (in English) Teaching Psychology 2011
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 40 pp. 2012.
Publisher Masarykova unverzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Psychology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061077
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-5975-7
Keywords (in Czech) výuka psychologie na vysokých školách; pregraduální studium a výuka psychologie; inovace ve výuce psychologie na vysokých školách
Keywords in English teaching of psychology at universities; teaching psychology in undergraduate study; innovation in psychology teaching at universities
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/9/2020 12:57.
Abstract
Sborník z jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2011, aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology“ měla za cíl obnovit tradici oborových setkání a znovu iniciovat diskusi na témata, která jsou aktuální nejen u nás, ale i v evropské odborné komunitě. Jedná se o velmi širokou paletu témat, např. jak zpřístupňovat a popularizovat psychologické poznatky v hromadné výuce, vysokoškolský učitel psychologie jako profese a její evropská dimenze, inovace a evaluace výuky, Evidence Based a Practice Based přístupy ve výuce psychologie, etické aspekty výuky psychologie, psychologická diagnostika ve výuce, interdisciplinární spolupráce atd. Pokusili jsme se oslovit všechna relevantní výuková pracoviště s tím, že se jedná o nultý ročník konference, který by měl spíše otestovat zájem odborné komunity o podobný typ setkávání, přesto se v listopadu 2011 na Pedagogické fakultě MU v Brně podařilo realizovat setkání více než třiceti kolegů z České republiky i ze Slovenska. Předkládaný sborník představuje průřez prezentovanými příspěvky.
Abstract (in English)
Proceedings of the conference with international participation "Teaching psychology - Brno 2011“ aimed to restore the tradition of professional meetings and re-initiate discussion on contemporary topics, which are important not only in Czech Republic but also in European professional community. It is a very wide range of topics such as: how to access and popularize psychological knowledge in public education, university professor of psychology as a profession and its European dimension, innovation and evaluation of teaching, and Evidence Based Practice Based approaches in teaching psychology, ethical aspects of psychology teaching, psychological assessment in teaching, interdisciplinary cooperation, etc. we have tried to address all relevant departments in Czech Republic with the fact that this is a „trial“ conference, which should rather test the interest of the professional community on a similar type of meeting, but in November 2011 at the Faculty of at Masaryk University in Brno meeting was implemented more than thirty colleagues from the Czech Republic and Slovakia. The present collection represents a cross-section presented contributions.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  File version 8/1/2013

Properties

Name
Ucime_psychologii_2011.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/69939/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15547/69939/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/69939/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15547/69939/?info
Uploaded/Created
Tue 8/1/2013 16:08

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  File version 1/9/2020

Properties

Name
Ucime_psychologii_2011.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/894787/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15547/894787/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/15547/894787/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15547/894787/?info
Uploaded/Created
Tue 1/9/2020 12:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 19/5/2021 05:17

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/5/2021 05:17, Week 20 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz