Informační systém Repo
HELÍSEK, Mojmír. The Future of the Euro (review). In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. p. 80-82, 3 pp. Vol. 6. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Future of the Euro (review)
Name in Czech Budoucnost eura (recenze)
Authors HELÍSEK, Mojmír (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, ACTA VŠFS, p. 80-82, 3 pp. Vol. 6, 2012.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Other information
Original language English
Type of outcome Review
Field of Study Economics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/12:#0000003
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISSN 1802-792X
Keywords (in Czech) euro; eurozóna
Keywords in English euro; euro area
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 1/6/2020 01:16.
Abstract
The book stresses ideological aspects rather than economic arguments of the benefits and costs of the monetary union. Even in the conclusion, the author reiterates: “The Euro has succeeded in serving as a vehicle for centralization in Europe and for the French government’s goal of establishing a European Empire under its control - curbing the influence of the German state” (p. 129). The book does not include many economic arguments for or against the euro. Hence the primary benefit of the book may be the detailed empirical material on the development of the Greek debt crisis. And this is not at all bad; even this benefit should be appreciated.
Abstract (in Czech)
Spíše než ekonomické argumenty přínosů a nákladů měnové unie jsou v knize zdůrazňovány ideologické aspekty. I v Závěru autor opakuje: „Euro dokázalo sloužit jako prostředek pro centralizaci v Evropě a pro cíl francouzské vlády zřídit evropskou říši pod její kontrolou - omezit vliv německého státu“ (p. 129). Ekonomických argumentů pro či proti euru zde mnoho není. Přínos této knihy tak lze vidět zejména v podrobném empirickém materiálu o vývoji řecké dluhové krize. A to není málo, i tento přínos je nutno ocenit.
Displayed: 6/8/2020 23:01