Informační systém Repo
HELÍSEK, Mojmír. The Future of the Euro (review). In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 80-82, 3 s. Vol. 6. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Future of the Euro (review)
Název česky Budoucnost eura (recenze)
Autoři HELÍSEK, Mojmír (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Praha, ACTA VŠFS, od s. 80-82, 3 s. Vol. 6, 2012.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Recenze
Obor Ekonomie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/12:#0000003
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISSN 1802-792X
Klíčová slova česky euro; eurozóna
Klíčová slova anglicky euro; euro area
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 1. 6. 2020 01:16.
Anotace
The book stresses ideological aspects rather than economic arguments of the benefits and costs of the monetary union. Even in the conclusion, the author reiterates: “The Euro has succeeded in serving as a vehicle for centralization in Europe and for the French government’s goal of establishing a European Empire under its control - curbing the influence of the German state” (p. 129). The book does not include many economic arguments for or against the euro. Hence the primary benefit of the book may be the detailed empirical material on the development of the Greek debt crisis. And this is not at all bad; even this benefit should be appreciated.
Anotace česky
Spíše než ekonomické argumenty přínosů a nákladů měnové unie jsou v knize zdůrazňovány ideologické aspekty. I v Závěru autor opakuje: „Euro dokázalo sloužit jako prostředek pro centralizaci v Evropě a pro cíl francouzské vlády zřídit evropskou říši pod její kontrolou - omezit vliv německého státu“ (p. 129). Ekonomických argumentů pro či proti euru zde mnoho není. Přínos této knihy tak lze vidět zejména v podrobném empirickém materiálu o vývoji řecké dluhové krize. A to není málo, i tento přínos je nutno ocenit.
Zobrazeno: 15. 7. 2020 03:16