Informační systém Repo 

Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK, Ľuboš LUNTER a Martin STANČÍK. Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů. In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. s. "nestrankovano", 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů
Název anglicky Institutional Repository of Scientific And Professional Articles Connected with the Plagiarism-Tracing System
Autoři BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK, Ľuboš LUNTER a Martin STANČÍK.
Vydání Trnava, UNINFOS 2010, od s. "nestrankovano", 5 s. 2010.
Nakladatel CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Informatika
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta informatiky - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-8082-407-5
Klíčová slova česky institucionální repozitář; publikace; odhalování plagiátů; theses; IS MU
Klíčová slova anglicky institutional repository; publications; plagiarism tracing; theses; IS MU
Návaznosti LA 168, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 9. 1. 2013 09:59.
Anotace
Odborné oborové informace v podobě vědeckých článků, publikací, monografií a dalších odborných děl akademických pracovníků je potřeba v rámci univerzity uchovat a současně mít také možnost z tohoto fondu čerpat. Na Masarykově univerzitě byla proto zaznamenána poptávka po vybudování institucionálního repozitáře (tj. plných textů) vědeckých a odborných prací. Dosud totiž nebyly plné texty systematicky, jednotně a v plošné míře uchovávány, evidována byla důsledně zatím jen metadata k těmto odborným pracím. K budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl, typicky také děl doktorských studentů, přispěly i diskuse na téma plagiátorství v odborných publikacích. Příspěvek představí přínosy institucionálního repozitáře MU založeném na stávajícím publikačním systému univerzity s vyhledáváním plagiátů. Především uvede možnosti zaznamenávání citací, informace o "impact factoru" periodika, ve kterém bylo dílo vydáno, použití licencí Creative Commons v rámci přístupu Open access, výhody propracovaného systému přístupových práv a službu pro odhalování plagiátů. Problematiku odhalování plagiátů řeší Masarykova univerzita od roku 2006, kdy uživatele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) mohli začít využívat funkce odhalování podobností (potenciálních plagiátů), a to nejen v závěrečných pracích a e-learningových materiálech, ale ve všech dokumentech uložených v systému. V roce 2008 vznikl společnou iniciativou většiny veřejných vysokých škol v ČR projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů Theses.cz, který dnes využívá 29 vysokých škol (z toho 2 ze Slovenska). Následně byl v roce 2009 spuštěn systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, který využívá 19 vysokých škol a zapojují se i gymnázia. Zájmem velkého počtu vysokých škol v ČR je také pokračovat v meziuniverzitní kontrole plagiátů právě v oblasti vědeckých a odborných publikací.
Anotace anglicky
Professional branch information in the form of scientific articles, publications, monographies and other professional works of the academic staff is necessary to store within the university while having an access to it at the same time. Therefore, a demand for creating a n institutional repository (i.e. full texts) of scientific and professional works has been noticed at Masaryk University. For up to now, full texts have not been stored systematically, homogeneously and to an overall extent. What was registered consistently were only the metadata for these professional works. The discussions on the topic of plagiarism in professional publications have also contributed to creating our own fund of employees' works, and typically also of those of doctoral students. The contribution will present the assets of the MU institutional repository based on the current university plagiarism-tracing publication system. Most importantly, it will list the possibilities of quotation recording, the information about the "impact factor" of the periodical the work has been published in, the usage of the Creative Commons licences within the frame of the Open access, the advantages of the carefully worked-out system of access rights and the plagiarism-tracing service. The problems with plagiarism-tracing have been dealt with by Masaryk University since 2006 when the users of the Information System of Masaryk University (IS MU) could start using the functions of tracing similarities (potential plagiarisms) not only in theses and e-learning materials but in all documents stored in the system. In 2008, the joint initiative of most public universities in the Czech Republic resulted in the development of the National Register of Theses and plagiarism-tracing system Theses.cz, which is nowadays used by 29 universities (2 from Slovakia). This was followed by the start of the system tracing plagiarisms in seminar papers Odevzdej.cz in 2009, used by 19 universities and even secondary schools. A large number of Czech universities are also interested in continuing the interuniversity control of plagiarisms in the field of scientific and professional publications.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
11_martin_stancik.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Jakubík, D. 21. 12. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/11_martin_stancik.pdf
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/14579/11_martin_stancik.pdf
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/11_martin_stancik.pdf?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/14579/11_martin_stancik.pdf?info
Vloženo
St 21. 12. 2011 14:14

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 

11_martin_stancik.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/11_martin_stancik.pdf
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/14579/11_martin_stancik.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
72,5 KB
Hash md5
d671917ec8acfe83b6550e58bd3a07ef
Vloženo
St 21. 12. 2011 14:14

11_martin_stancik.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/11_martin_stancik.txt
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/14579/11_martin_stancik.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
14,5 KB
Hash md5
06e8944b20253cccdbc85218e748268f
Vloženo
St 21. 12. 2011 14:17
11_martin_stancik.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 31. 8. 2012

Vlastnosti

Název
11_martin_stancik.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/48894/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/14579/48894/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/14579/48894/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/14579/48894/?info
Vloženo
Pá 31. 8. 2012 10:21

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 31. 3. 2020 18:55

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 3. 2020 18:55, 14. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz